บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โดกุดามิ เอเชีย จำกัด และ บริษัท โกลบอล เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผนึกกำลังจัดตั้งโครงการครั้งใหญ่สู่ระดับโลก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มากกว่า 10 ปี บริษัท โพรแลค (ประเทศ) จำกัด และ บริษัทในเครือ
จัดโครงการช่วยเหลือทางสังคมให้มีสุขภาพดี โดยการมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ยากไร้ ในการดูแลสุขภาพ อาทิเช่น โครงการ อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
แต่ในวันนี้ เราจัดตั้งโครงการออกสู่สากล ที่ช่วยเหลือเด็กๆยากไร้ใน แอฟริกา ที่เผชิญปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ โครงการมีชื่อว่า WIPE
TEARS AFRICA เริ่มต้นที่ประเทศ ยูกันดา (Uganda)

โดย MR. Alex Mukose เป็นผู้ดูแลโครงการและตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถึงประเทศ ยูกันดา เรียบร้อยแล้ว พวกเราหวังใจที่จะให้ทุกๆคน
ทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยสมุนไพรไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*