บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเครือ บริษัท โดกุดามิ เอเชีย จำกัด ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพ
ยกระดับก้าวสู่มาตรฐานสากล ตอนนี้ที่ทาง โพรแลค ได้รับใบ Certification จากหลากหลายประเทศ เริ่มต้นด้วย. UK
Organic จากประเทศอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*