คุณชนัญญา สวิพันธ์ ผู้ที่เคยป่วยมะเร็งเต้านม

คุณอัจฉรียา ชนะวงศ์ ผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก

คุณธวัช คงค้าน ผู้ที่เคยป่วยโรคไต

คุณธวัชชัย เสี่ยงกันยา ผู้ที่เคยป่วยมะเร็งลำไส้ ริดสีดวง กระเพาะ

คุณคำสอน สรสิน จาก สปป ลาว ผู้ที่เคยป่วยมะเร็งในช่องปาก

คุณพวงเพชร ควาลึก ผู้ที่เคยป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คุณมนูญ สาชิน ผู้ที่เคยป่วยติดเชื้อ HIV

คุณแดง ทับ ธานี ผู้ที่เคยป่วยผ่าตัดสมอง