ประมวลภาพ Kiwa BCS Ko-Garantie Gmbh from Germany โดย Roland Fersetl ,
PH.D. และคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ โดกุดามิ เอเชีย
ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เริ่มที่แรก Roland Fersetl , PH.D.
เดินทางมาเยี่ยมตรวจความเป็นมาตรฐานสากลนั้นคือ โรงงานที่จังหวัด ลำพูน ได้ตรวจทุกขั้นตอนของการผลิตของเรา
หลังจากนั้นเดินทางมาถึง โพรแลค ออร์กานิค ฟาร์ม ประเทศไทย ที่จังหวัด ลพบุรี คณะของ Roland Fersetl , PH.D.
ได้ลงตรวจพื่นที่ด้วยตัวเอง ซึ่งสวนของเรานั้นใช้ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติ ในการดูแลพื้นที่สวน
เพราะเราใส่ใจและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
นี้คือสิ่งที่เราได้รับการยอมในระดับมาตรฐานระดับสากล จนได้ชื่อว่า โพรแลค ออร์กานิค ฟาร์ม ประเทศไทย
เราจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ เราจะก้าวไกลไปสู่ทั่วโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*