เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ ต้อนรับ Dr.Mosaad A. Abdel-Wahhab
จากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ที่ได้มาเยี่ยมชมบริษัท และได้พบปะพูดคุยกับ ดร.อัศวิน วัฒนปราโมทย์ ถึงการดำเนินงาน
อีกทั้งยังได้ร่วมบันทึกรายการเทปพิเศษในวันนั้นด้วย คอยติดตามชมกันนะคะ ไม่นานเกินรอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*