โครงการในประเทศ

โครงการปลาปาก

กลุ่มบริษัทในเครือ โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการเพื่อสังคม แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพ ที่ยากไร้ เริ่มที่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมากมาย และอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ดังนั้น กลุ่มบริษัทในเครือ โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด และโรงพยาบาลปลาปาก ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการปลาปากขึ้น เพื่อเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพให้กับพี่น้องได้ทั่วถึง โดยตลอดเวลามากกว่า 10 ปี เราได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอปลาปาก ให้หันมาสนใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้น อีกทั้งได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดกุดามิ กับพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการของเรา

โครงการต่างประเทศ

WIPE TEARS AFRICA PROJECT

บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โดกุดามิ เอเชีย จำกัด และ บริษัท โกลบอล เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผนึกกำลังจัดตั้งโครงการครั้งใหญ่สู่ระดับโลก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มากกว่า 10 ปี บริษัท โพรแลค (ประเทศ) จำกัด และ บริษัทในเครือ จัดโครงการช่วยเหลือทางสังคมให้มีสุขภาพดี