โครงการปลาปาก

กลุ่มบริษัทในเครือ โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการเพื่อสังคม แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพ ที่ยากไร้ เริ่มที่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมากมาย และอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ดังนั้น กลุ่มบริษัทในเครือ โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด และโรงพยาบาลปลาปาก ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการปลาปากขึ้น เพื่อเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพให้กับพี่น้องได้ทั่วถึง โดยตลอดเวลามากกว่า 10 ปี เราได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอปลาปาก ให้หันมาสนใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้น อีกทั้งได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดกุดามิ กับพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการของเรา