บริษัท โดกุดามิ เอเชีย จำกัด ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มากกว่า 10 ปี มีเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ราย กับโครงการเพื่อสังคม ที่  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ช่วยเหลือทางสังคมให้มีสุขภาพดี ในทุกๆเดือนทางเราได้มอบผลิตภัณฑ์ ในการดูแลสุขภาพ  เพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง