บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือ ได้เข้าร่วมในการประกวดรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560
(National Innovation Awards 2018) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยส่ง ผลิตภัณฑ์ของ
โดกุดามิ ซึ่งเป็นคัดเลือกจากคณะกรรมการแห่งชาติเป็น 1 ใน 10
ด้านเศรษฐกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อทดแทนยารักษาโรค ได้เข้ารอบลึกถึงรอบสุดท้ายของการประกวดนี้
เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*